Poznaj nas blizej

Produkty

Taśma cynkowa antykorozyjna

ZincTape®
Samoprzylepna taśma cynkowa przeznaczona jest do pokrywania powierzchni żelaza, stali, aluminium, stopów lekkich, itp., w celu ochrony przed atakami korozji. Odbywa się to poprzez kontakt taśmy cynkowej – dociśniętej z odpowiednią siłą – z chronioną powierzchnią.

Metoda ta jest powszechnie znana jako „laminarna powłoka cynkowa”. Warstwa klejąca, nałożona tylko z jednej strony taśmy cynkowej, składa się z warstwy dobranego kleju i właściwego procenta proszku cynkowego o odpowiedniej wielkości ziarna. Po dodaniu proszków i specjalnych dodatków uzyskano klej właściwie przewodzący prąd elektryczny.


Posiadanie tej właściwości ma ogromne znaczenie, ponieważ umożliwia klejowi utworzenie połączenia elektrycznego między chronioną powierzchnią i taśmą ZincTape®, dzięki czemu może ona działać jako anoda galwaniczna.

Ze względu na swój szczególny proces produkcyjny i wysoką czystość zastosowanego cynku, nasza samoprzylepna taśma cynkowa przedstawia absolutnie jednorodną i izotropową mikrostrukturę we wszystkich kierunkach, w przeciwieństwie do innych systemów ochronnych. Ta właściwość pozwala uniknąć wżerów i innych lokalnych ataków korozji.

Produkt może zostać dostarczony w dwu formach:

 • wycięte kształty – zgodnie z potrzebami klienta, np:

 • rolki wg poniższego schematu:

Zastosowania

 • Przemysł -> Zbiorniki, filtry z węglem aktywnym, akwedukty, poręcze, konstrukcje stalowe wystawione na wolnym powietrzu.
 • Branża rafineryjna i gazowa -> Rury i systemy rurowe naziemne, wiązki rur i przewodów izolowanych, platformy morskie, pomosty i słupy nośne, konstrukcje morskie (Off-shore), elektrownie i elektrociepłownie.
 • Słupy oświetleniowe i trakcyjne -> Ochrona metalowych podpór dotyczy zarówno pokrycia całej konstrukcji jak i pokrycia obszaru połączenia elementów (spawy, połączenia śrubowe, nitowe…). Powłoka jest zwykle nakładana bezpośrednio przez producenta metalowych wsporników.
 • Umocnienia brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych oraz czerpni wody.

Zincofix®

Także przeznaczony jest do pokrywania powierzchni żelaza, stali, aluminium, stopów lekkich itp., w celu zapobiegania utlenianiu się ich powierzchni. Dzięki naturalnemu tworzeniu się na powierzchni powłoki cynkowej pasywacji, zatrzymywany jest proces utleniania się cynku. Aktywna ochrona antykorozyjna wytwarzana jest dzięki przepływowi ładunków elektrycznych między chronioną strukturą a samoprzylepną taśmą cynkową Zincofix®, która w obecności powstałego elektrolitu działa jak anoda tracona. Zastosowany klej spełnia nie tylko zadanie przytwierdzenia taśmy do podłoża, lecz także stanowi o aktywnej ochronie antykorozyjnej. Taka budowa „laminarnej powłoki cynkowej” zapewnia bardzo skuteczną barierę dla utleniania się powierzchni metali, praktycznie pokrywającą się z żywotnością technologiczną chronionej konstrukcji.

Zastosowania

 • Kolejnictwo -> Ochrona krawędzi okien, konstrukcji wsporczych pojazdów, dachów i obszarów, przez które i do których może przenikać oraz stać woda.
 • Automotive -> Ochrona zawiasów i drzwi; w tym konkretnym przypadku Zincofix® jest wycinany w celu uzyskania kształtów pasujących do detali, a następnie naklejany na chronione powierzchnie.

DoubleShield 3.3

Reprezentuje nową koncepcję technologii antykorozyjnej opartą na podwójnej barierze ochrony aktywnej i pasywnej.
Produkt składa się z dwóch różnych warstw materiału: anody ochronnej dla części wewnętrznej i membrany uszczelniającej dla części zewnętrznej. W rezultacie uzyskuje się unikalny i ekskluzywny produkt, zapewniający aktywną ochronę powierzchni metalu na którą jest nakładany oraz pasywną ochronę fizyko-chemiczną przed czynnikami zewnętrznymi.

Trzy wymiary ochrony w jednym produkcie:

Aktywna – anoda galwaniczna;

Pasywna (fizyczna) – zapewniana przez membranę, która doskonale przylega do cynku, uszczelnia go i chroni przed uszkodzeniami zewnętrznymi;

Chemiczna – specjalny skład powłoki zewnętrznej zapewnia szczególną odporność chemiczną na wszystkie agresywne substancje obecne w glebie.

DoubleShield 3.3 to produkt, który nie zawiera rozpuszczalników i jest całkowicie ekologiczny. Zaprojektowany do ochrony zakopanych na stałe konstrukcji stalowych, zapewnia im długą żywotność unikając w ten sposób przyszłej konserwacji.

Zastosowania

 • Stalowe słupy oświetleniowe i trakcyjne,
 • Rury podziemne
 • Podziemne stalowe zbiorniki magazynowe,
 • Strefy przejściowe konstrukcji metalowych między obszarami podziemnymi i naziemnymi.

Więcej informacji na stronie naszego partnera – Metalnastri S.r.l.: https://www.metalnastri.it/en/index.html