Poznaj nas blizej

Produkty

Wzrost poziomu szkód spowodowanych przez korozję otworzył nowe horyzonty w celu osiągnięcia trwałości i stabilności konstrukcji żelbetowych, szczególnie w obszarach bardzo agresywnych.

Różne zjawiska przyczyniają się do wystąpienia korozji zbrojenia w betonie.

Ze względu na swoją naturalną zasadowość beton stwarza środowisko ochronne wokół stali, ale środowisko to nie jest wieczne. Badania pokazują, że uszkodzenia spowodowane korozją występują, gdy krytyczne ilości agresywnych środków przenikają przez pory w betonie, atakują i niszczą ochronę pasywacyjną wokół stali i narażają pręty zbrojeniowe na proces korozji.

Istnieją dwa główne typy agresywnych czynników, które mogą powodować to zjawisko:

Karbonizacja: dwutlenek węgla i wilgoć w otaczającym powietrzu wnikają w pory betonu i obniżają poziom pH do wartości zbliżonych do neutralnych. W takich warunkach pręty zbrojeniowe mogą powodować korozję;

Chlorki: wnikając w beton, ten rodzaj agresywnego środka może złamać ochronę i spowodować miejscową korozję (wżerę), nawet w warunkach alkalicznych, co może doprowadzić wręcz do uszkodzenia stalowego zbrojenia.

Korozja prętów zbrojeniowych wytwarzana przez te zjawiska tworzy tlenek żelaza (Fe2O3). Ponieważ tlenek żelaza (rdza) ma znacznie większą objętość niż stal pełna (5-6 razy więcej), nawet niewielka utrata metalu (np. ~ 0,1 mm) z powierzchni prętów wzmacniających może powodować wystarczającą ilość produktów korozji, aby wytworzyć naprężenia wewnętrzne, które spowodują pęknięcia i uszkodzenia betonu.

Korozja chlorkowa działa lokalnie i bardzo destrukcyjnie, jest niewątpliwie najbardziej agresywnym i niebezpiecznym rodzajem zagrożenia stabilności strukturalnej elementu żelbetowego.

Ochrona katodowa, zarówno pod wpływem prądu (systemy ICCP), jak i zastosowania anod protektorowych (systemy GACP), pomaga zapobiegać niszczeniu zbrojonego betonu, a szczególnie w drugim przypadku pozwala nam obniżyć koszty konserwacji w perspektywie długoterminowej.

Według raportu Federal Highways Administration – Departament Transportu w USA z 1981, ochrona katodowa (CP – cathodic protection) jest jedyną skuteczną techniką naprawy konstrukcji żelbetowych zanieczyszczonych chlorkami i powstrzymywania korozji, niezależnie od ich poziomu.

Dzięki zastosowaniu ochrony katodowej potencjał korozji przenosi się do strefy odporności, a proces korozji zostaje zakończony. Aby zastosować ochronę katodową, należy usunąć tylko uszkodzony człon betonu i nie zawsze konieczne jest usunięcie stałej, zanieczyszczonej części.

Firma SOLKAT posiada w swojej ofercie rożnego rodzaju anody cynkowe, które znakomicie chronią zarówno nowo budowane obiekty jak i te już istniejące. Szczególnie jest to polecane do konstrukcji, których oczekiwany jest długi czas użytkowania, szczególnie w wymagających warunkach (jak np. mosty i wiadukty, zbiorniki, fundamenty, itp.).

Nasze rozwiązanie nie wymaga dostarczania prądu z zewnętrznego źródła (system GACP), co obniża początkowe koszty instalacji, a także redukuje środki na długoterminowe serwisowanie infrastruktury z tym związanej.

Dostępne anody i ich wymiary w cm:

  • SuperAnoda GSCslk 70 –> 10 x 5 x 0,5;
  • SuperAnoda GSCslk 140 –> 10 x 10 x 0,5;
  • SuperAnoda GSCslk 10/10 –> 10 x 5,5 x 1,2;
  • SuperAnoda GSCslk 10/20 –> 10 x 5,5 x 1,5;
  • SuperAnoda GSCslk 30/10 –> 30 x 5 x 1;
  • SuperAnoda GSCslk 30/20 –> 30 x 5 x 1,5.

Rozmiar i układ anod zależy w pełni od lokalnych czynników środowiskowych, chociaż pod uwagę warto wziąć wszystkie potencjalne wpływy. W związku z tym obliczenia żywotności to wyłącznie „najlepsze szacunki”.

Nowe konstrukcje

GSCslk 30/10 lub 30/20: 1 szt./m2 betonu;

GSCslk 10/10 lub 10/20: 2 szt./m2 betonu.

Stare konstrukcje

GSCslk 30/10 lub 30/20: 2 szt./m2 betonu;

GSCslk 10/10 lub 10/20: 3 szt./m2 betonu.

Na Państwa życzenie, anody mogą być modyfikowane i projektowane tak, aby uzyskiwać żywotność sięgającą nawet 40 lat.

Więcej informacji na stronie naszego partnera – Metalnastri S.r.l.: https://www.metalnastri.it/en/index.html