Poznaj nas blizej

Produkty

Określenie korozja pochodzi z łaciny 'corrosio’ a oznacza zżeranie. To stopniowy proces niszczenia materiałów, zachodzący między ich powierzchnią, a otaczającym je środowiskiem. W odniesieniu do żelaza proces korozji oznacza jego skłonność do powrotu do naturalnej postaci, w jakiej występuje w przyrodzie, czyli rud – najpowszechniej Fe2O3.
„W roku 2010 oszacowano, że bezpośrednie i pośrednie koszty korozji stanowiły w Polsce około 8% PKB, co odpowiadało sumie 100 mld zł, 25 razy większej od krajowego budżetu na naukę.”

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja#cite_note-Skutki_korozji-3