Poznaj nas blizej

Aktualności

Galwaniczna ochrona katodowa – zabezpieczenie antykorozyjne stali w betonie

27.11.2019

W październiku miała miejsce pierwsza w Polsce nasza wspólna z ZUSiM i Metalnastri realizacja galwanicznej ochrony katodowej. Długa droga przygotowań, prezentacji, rozmów i negocjacji zakończyła się montażem 210 sztuk SuperAnod GSCslk jeszcze przed okresem zimowym.

Nadzorowana była bezpośrednio przez dwóch inżynierów z ramienia producenta, którzy chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem prowadząc, projekt dokładnie wg przyjętych wytycznych.

Na zdjęciu widać siatkę zamontowanych anod bezpośrednio do zbrojenia, które uprzednio zostało całkowicie odsłonięte, uzupełnione oraz oczyszczone. Następnie, po montażu anod GSCslk, zostały dokładnie pokryte zewnętrzną warstwą betonu poprzez torkretowanie, zapewniając możliwość działania powstającemu ogniwu galwanicznemu – esencji tej metody ochrony katodowej. Zamontowana i podłączona została również skrzynka umożliwiająca w każdej chwili weryfikację stanu instalacji.

Finalnie inwestor cieszyć się będzie skutecznym zabezpieczeniem przed korozją co najmniej przez 20 lat.